Kişinin yaneşeliığı cemiyet içinde kıymeti olan , kudret, gidiş ve öbür davranış biçimlerini geliştirdiği proseslerin tümüdür. Eğitim bilimi, önceden saptanmış esaslara için insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir. Eğitim bilimi; ferdin davranışlarındaki yaşantısı kanalıyla kasıtlı olarak ve isteyerek değçalışmame meydana getirme sürecidir. Görüldüğü üzere eğitimin bir çokRead More →