Kişinin yaneşeliığı cemiyet içinde kıymeti olan , kudret, gidiş ve öbür davranış biçimlerini geliştirdiği proseslerin tümüdür.

Eğitim bilimi, önceden saptanmış esaslara için insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Eğitim bilimi; ferdin davranışlarındaki yaşantısı kanalıyla kasıtlı olarak ve isteyerek değçalışmame meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü üzere eğitimin bir çok teşhismı yapılabilmektedir. Ancak, hasetmüzde çoğunlukla yeğleme edilen teşhism:

“Ferdin davranışında, kendi yaşantısı kanalıyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin amaçlarına şık ) değçalışmame meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu aşinalık için;

· Eğitim bilimi bir prosestir.

· Eğitim bilimi sürecinde, ferdin davranışlarının istenilen yönde değçalışmatirilmesi amaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değçalışmame kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim bilimi sürecinde ferdin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç gerçek öğesi vardır.

1. Ammaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Bileğerlendirmeler

Eğitim bilimi amaçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam paha ve yorum ile son bulur. Sürecin bu mantığı parçalanmamış kültürler derunin aynıdır. Ammaçların içeriği ve öğrenme derunin kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre için değçalışmaebilir, ancak sürecin doğkakımı değçalışmamez.

Eğitim bilimi kapsamı ve teşhismlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün süresince birmebzul filozof ve terbiyeci, eğitimin ne olduğuna değgin farklı farklı teşhismlamalarda bulunmuştur. Hasetmüzde ise eğitimin ikrar edilen ölçünlü teşhismı şudur: Eğitim bilimi, ferdin davranışlarında kendi yaşantıları kanalıyla kasıtlı olarak istendik davranış değçalışmaikliği meydana getirme sürecidir. Bu teşhismlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu teşhismlamanın içinde eğitime değgin temelı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları kanalıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değçalışmaikliği” ve “müddetç” üzere kelimeler eğitimin anne taşlarıdır.

Eğitim bilimi, âdemoğlu derunin dirim boyu devam fail bir prosestir ve davranışlarda başkalık meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise ferdin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik doğrusu beklentilere ve hedeflere şık olabileceği üzere istenmedik yönde de gelişebilir. Eğitim bilimi sürecinin çalışmaletilmesi ise kasıtlı doğrusu programlı ve programlı olabileceği üzere gelişigüzel de olur. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal yetişek, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal yetişek denir. Henüz açıklayıcı bir örnek verirsek okul, dershane, yetişek merkezleri üzere mekânlarda maruz yetişek formal; ferdin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı sıfır yetişek ise informal eğitidir. Kısaca yetişek sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Eğitim bilimi Türleri
Eğitim bilimi türlerine için sınıflandırıldığında formal ve informal yetişek yapmak üzere dü tür ortaya çıkar. Formal yetişek okullarda ya da kurumlarda belli bir maksat ve izlence çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu yetişek tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende yetişek süreci yönetimsel bir ekip ve eğitmenler aracılığıyla planlanır. İnformal yetişek ise bizatihi gelişen plansız ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki birey bu eğitimi içtimai çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim bilimi Sistemi
Eğitim bilimi, bir dizge olarak ele tuzakındığında ise yetişek sisteminin üç gerçek ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, prosesler ve çıktılardır. Asıl; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, yapı, donanım, maliyet, personel üzere fiziksel unsurlardır. Müddetç; okul içinde meydana gelen dersler, öğrenme yaşantıları ve ders aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde eksperlik, yeterlilik, izin, test skorları üzere istenilen davranış değçalışmaiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir